СТОП КОРУПЦІЯ

Повідомити про порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції»
можна щоденно з 08.00 до 16.00 

по телефонній лінії приймальні директора комунального некомерційного підприємства  «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області за номерами:

(04736) 3-55-05, 0664283158 або звернутись на особистий прийом, згідно графіку особистого прийому, до директора

ГОРЬОВОЇ НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ

або по телефонній лінії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в комунального некомерційного підприємства
 «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області за номерами:

(04736)3-30-48, 0966105871, на електронну адресу kaniv_centr@ukr.net або звернутись на особистий прийом, згідно графіку особистого прийому, до заступника директора з економічних питань

ЛИТВИН СВІТЛАНИ АНАТОЛІЇВНИ

До відома викривачів:

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.

Гарантії захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації щодо викривачів

  1. Передбачена Законом України «Про запобігання корупції» можливість повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).
  2. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії захисту за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну 

Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» існує загроза життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (частина друга статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»).

Гарантії у сфері захисту трудових прав

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» або члена її сім’ї, у звʼязку зі здійсненням такого повідомлення не можуть бути застосовані наступні заходи:

  • звільнення або примушення до звільнення;
  • притягнення до дисциплінарної відповідальності;
  • інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший частини третьої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»). Водночас, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України«Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. (частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України).

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу законів про працю України).

РОЗ’ЯСНЕННЯ НАЗК ДЛЯ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ за посиланням https://wiki.nazk.gov.ua/category/vykryvachikoruptsiyi/

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції вкомунальному некомерційному підприємстві «Канівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області

НАКАЗ №8 від 04.01.2021 Про запобігання проявам та виявлення корупції в Комунальному некомерційному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

ПЛАН заходів, спрямованих на запобігання корупційних і злочинних проявів та запобіганню реального та потенційного конфлікту інтересів на Комунальному некомерційному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради на 2020 рік

ПЛАН заходів, спрямованих на запобігання корупційних і злочинних проявів та запобіганню реального та потенційного конфлікту інтересів на Комунальному некомерційному підприємстві «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради на 2019 рік