Ліцензійні документи

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО–САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (Нова редакція) 27.05.2020

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО–САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Витяг N1923154500002 з реєстру платникlв податку на додану вартість 

Відомості з єдиного  Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННО Ї МЕДИКО-САНІТАРНО Ї ДОПОМОГИ ” КАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Акредитаційний сертифікат Серія УОЗ № 0175 від 28 січня 2020 року

Перелік акредитованих структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради

ДОГОВІР №0000-X0H5-M000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Перелік ліцензіатів, за повідомленнями яких прийнято рішення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Договір № 2533-E520-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Договір № 2533-E520-P000/01 про внесення змін до договору № 2533-E520-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій