Політика якості

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради створено рішенням Канівської районної ради від 30.05.2018 №24-15/VII. Центр обслуговує населенню міста Канева, Канівського району та ОТГ чисельністю 43202 особи.

Наша місія

Забезпечити кваліфікований медичний супровід здоров’я родин Канівщини. Поліпшення якості та тривалості життя наших клієнтів через попередження хвороб та пропагування здорового способу життя, на основі партнерства, поваги та довіри між медичними та немедичними працівниками КНП «Канівський ЦПМСД» та населенням. Забезпечення доступності та якості первинної медичної допомоги, заснованої на принципах доказової медицини. Ми прагнемо підвищити рівень медичної грамотності населення, а основна ціль нашої роботи – це міцне здоров’я кожного мешканця.

Наш ідеал

Забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, безпека пацієнта. Високопрофесійні, порядні, доброзичливі, принципові, працелюбні фахівці.

Політика якості

Вищою метою політики якості комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівського району є організація та забезпечення населення міста Канева, району та ОТГ комплексною, всебічною, безперервною і орієнтованою на пацієнта первинною медичною допомогою, створення умов для постійного поліпшення якості медичної допомоги та максимального задоволення потреб та очікувань замовників послуг (пацієнтів).
Головне завдання комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівського району полягає в тому, щоб надані медичні послуги відповідали стандартам якості та безпеки.

Вирішення головного завдання пов’язане з реалізацією наступних завдань:

 • Лідерство керівництва
 • Суворе дотримання норм і стандартів
 • Побудова відносин з партнерами на основі взаємних вигод і довгострокових планів
 • Створення культури довіри між медичними працівниками та жителями громади.
 • Обов’язкове виконання співробітниками всіх вимог і положень документації системи управління якістю
 • Систематична оцінка функціонування системи управління якістю, завдяки збору та аналізу інформації щодо задоволеності споживачів якістю послуг у КНП «Канівський ЦПМСД»
 • Вживання заходів щодо попередження та усунення виявленої невідповідності якості робіт і послуг
 • Збереження високих принципів відданості професії медичного працівника та інтересам пацієнта, шляхом підвищення професійної майстерності всіх працівників та підтримки їх зацікавленості в забезпеченні необхідного рівня якості.

Основні принципи реалізації політики якості

 • Пацієнт і його інтереси – пріоритет нашої діяльності
 • Професіоналізм і компетенція співробітників – основна цінність і надбання
 • Політика якості здійснюється за активної участі кожного співробітника
 • Гарантією якості первинної медичної допомоги та системи її вдосконалення є повна і постійна відповідальність керівництва
 • У роботі ми орієнтовані на процесний і системний підхід
 • Співробітники виконують вимоги чинного законодавства України, стандартів, процедур та інструкцій
 • Якість медичної допомоги досягається впровадженням і постійним поліпшенням системи управління якістю

Керівництво комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради виступає гарантом реалізації Політики якості і бере на себе зобов’язання довести її до кожного співробітника, проводити регулярний аналіз результатів її реалізації та актуалізацію при постановці нових цілей та завдань, слідувати викладеним принципам у всіх структурних підрозділах і вживати заходи, направлені на розуміння Політики якості.

Керівництво комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Канівської районної ради в особі директора бере на себе зобов’язання по створенню відповідних умов для реалізації Політики якості та постійному підвищенню результативності системи управління якістю.